Duurzaamheid binnen hospitality?

Vandaag de dag is duurzaamheid een zeer geïntegreerd begrip binnen het toeristisch werkveld. Duurzaamheid kan in een geen enkel bedrijf meer ontbreken, anders voldoet men niet aan de eisen die worden gesteld binnen dit werkveld. Duurzaamheid wordt gezien als het verantwoordelijk omgaan met natuur, planeet en mens. Het begrip is ook heel goed te plaatsen binnen de hospitality van een toeristisch en recreatief bedrijf.

Hospitality is eveneens een geïntegreerd begrip binnen het toeristisch werkveld. Het is voor de gast ontzettend belangrijk dat het bedrijf zich richt op hen. Een gast wilt meer voor minder, dat is binnen alle bedrijven kenmerkend. Bedrijven merken dat zij een extra dienst moeten verlenen om deze binnen te krijgen en een herhalingsbezoek te creëren, waardoor de klant niet zomaar een klant is, maar vaste klant wordt.

Duurzaamheid binnen hospitality betekent wanneer een gast verwacht dat een bedrijf een duurzaam label hanteert hier niet extra voor hoeft te betalen. Er kan hier op drie verschillende manieren naar hospitality worden gekeken, namelijk vanuit de drie P’s van duurzaamheid.

People

Dit is wel een van de meest aannemelijke aspecten binnen hospitality. Het personeel van een bedrijf moet enthousiast en met plezier zijn werk uitoefenen. Dit kan van twee kanten bekeken worden.

De eerste visie is vanuit de klant. De eerste indruk bij de klant is erg belangrijk wat betreft het personeel. Zo luidt ook het bekende spreekwoord, ‘klant is koning’. Hier moet een bedrijf zich aan houden, de eisen van de gast komen steeds hoger te liggen. Het personeel van een bedrijf moet er voor zorgen dat de gast een unieke beleving ondervindt in hun bedrijf, zij zijn immers het visitekaartje. Medewerkers kunnen de beleving van de gast ‘maken of kraken’, daarom is het erg belangrijk dat zij betrokken zijn. Wanneer de gast ziet dat medewerkers  hen in de watten wilt leggen en hun best doet, zijn zij er hoogstwaarschijnlijk ook nog extra op bereidt ervoor te betalen.

Anderzijds is er de visie vanuit het personeel, hoe wordt zij behandeld door managers en de eigenaar? Duurzaamheid betekent overigens ook dat het personeel met plezier zijn werk kan en mag doen. Wanneer de eigenaar niet goed met het personeel om zal gaan, zullen zij ook een stuk minder gemotiveerd zijn dit door te voeren in de rest van het bedrijf en zeker naar de gast toe.

Planet

Vanuit het aspect planet is het al een stuk ingewikkelder om dit te koppelen aan hospitality. Een voorbeeld hiervan is, de handdoeken die worden verleend aan de gasten in een hotel. Hierbij wordt gevraagd of zij deze langer dan een dag willen gebruiken. Op deze wijze wordt rekening gehouden met duurzaamheid. Daarnaast wordt er een koppeling gelegd aan hospitality, omdat men de gast de gelegenheid geeft om elke dag de handdoek te vernieuwen.

Profit

Hospitality wordt uiteindelijk ook vanuit een oogpunt toegepast binnen de sector. Bedrijven vinden het creëren van herhalingsbezoeken van de gast ontzettend belangrijk, zij willen immers winst maken met de dienst of het product die/ dat zij aanbieden. Daarnaast doen veel bedrijven er alles aan om de klant te binden, dit geeft een vertrouwd gevoel bij de klant, maar ook dit zorgt weer voor winst die wordt gegenereerd door bedrijven.

Zo is te zien dat duurzaamheid heel erg goed binnen hospitality past, de klant is zoals al vermeld bereidt extra uit te geven aan zulke bedrijven.

Stelling:

Ondanks het feit dat duurzaamheid goed samengaat met MVO, kan het ook best zonder Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen omdat het teveel investeringen met zich meebrengt.

1 comment to Duurzaamheid binnen hospitality?

  • Ik ben het gedeeltelijk eens met je stelling, alle beetjes helpen. Toch denk ik dat veel bedrijven vooral denken aan duurzaamheid om zo kosten te kunnen besparen.

    Een voorbeeld: In hotels hangen vaak kaartjes met het verzoek om de ongebruikte handdoeken niet op de grond te leggen. Dan worden ze niet vervangen en die gevolgen zijn dan weer duurzamer. Nu vraag ik me af of zij dit doen omdat het duurzamer is, of omdat dat minder waskosten en dergelijke zijn.

    Als een bedrijf echt duurzaam wil ondernemen brengt dit nu eenmaal investeringen mee. Pas als je er daadwerkelijk investeert mag je zeggen dat je duurzaam bezig bent vind ik.