Een bezoek aan hotel-restaurant “Lely”

Op dinsdag acht december zijn een aantal studenten van het Leisure Design Lab 3.0 naar hotel – restaurant “Lely” geweest. In de ochtend vond er een gesprek met de ondernemer plaats in combinatie met een rondleiding. Tijdens deze rondleiding werd duidelijk dat de ondernemer diverse panden bezit. Hij heeft een complex met appartementen en een hotel met een horecagelegenheid. Momenteel is de ondernemer bezig met de bouw van een nieuw restaurant. Het nieuwe restaurant moet een grotere capaciteit aankunnen dan het oude restaurant. Hierbij zijn ook zalen beschikbaar voor verhuur.

De ondernemer van hotel- restaurant “Lely” wilde weten hoe hij zijn bedrijf voornamelijk online beter kan positioneren. De eigenaren hadden niet veel kennis op de invloed van sociale media. Tevens wilden zij het huidige restaurant anders vormgeven en vroegen zij ook hierover advies. Het Leisure Design Lab heeft gekeken naar de website van het bedrijf en de Facebookpagina. Hieruit kwam naar voren dat de website verouderd is en dat er een aantal verbeterpunten waren. De ondernemer was blij dat er verbeterpunten genoemd werden. Zo moet er momenteel een formulier worden ingevuld door de gast als hij gaat boeken, waarna hij een bevestiging krijgt wat het zou gaan kosten en of de kamer daadwerkelijk beschikbaar is.  De ondernemer was zich bewust dat er zaken niet klopten, maar dat hij de vinger niet op de zere plek wist te leggen.

De Facebookpagina werd momenteel weinig gebruikt. Er worden alleen updates geplaatst op het moment dat er iets groots plaats vind bij het bedrijf. Facebook kan echter voor veel meer gebruikt worden. Zo kunnen ondernemers van restaurants ook iets plaatsen over de gerechten die zij aanbieden, de lokale markt die wekelijks plaatsvindt, een actie en nog veel meer. Op deze manier kunnen er regelmatiger posts geplaatst worden op Facebook om meer klantenbinding te genereren.

Er is ook gekeken naar de concurrenten, waaruit bleek dat er weinig in de omgeving te vinden is. De onderneming kan dit dan ook als een Unique Selling Point wegzetten. In de directe omgeving zijn er toch nog weinig mensen die bij het restaurant gaan eten. Er kunnen Flyers worden uitgedeeld om meer bekendheid voor het restaurant te genereren.

Als laatste is er naar het huidige restaurant gekeken. Er is hierbij geadviseerd om één duidelijk thema aan te houden. Op deze manier wordt het restaurant een geheel en oogt het professioneler.

Al met al was het een geslaagde dag en waren de ondernemers tevreden met het resultaat en de frisse blikken die zijn gegeven.

Comments are closed.