Labdagen

Lab-dag: ééndaagse adviesdag met excellente studenten en docent-ondersteuning

Klik hier voor de posts over de LAB Dagen

De Lab-dagen vinden uiteraard plaats op locatie in samenwerking met de ondernemer en relevante stakeholders. Aan het einde van de dag volgt een adviespresentatie aan de hand van een aantal powerpoint-sheets. Uiteraard is er de mogelijkheid voor ondernemers om de casus verder uit te (laten) werken binnen een stage- of afstudeerperiode of misschien wel in een Lab-arrangement. Studenten worden voor deze Lab-dagen gevraagd, waarbij we kijken naar de expertise van de studenten.

Een voorbeeld:’s morgens om 7 uur is het nog koud in Breda. Langzaam druppelen de studenten, die voor deze dag speciaal gevraagd zijn, binnen. We vertrekken om 7.15 uur richting Ommen naar Landgoed De Lindenbergh. Nu heet dit nog bungalowpark en partycentrum De Lindenberg, maar men heeft grote plannen.
Er zal een appartementencomplex, grote familiebungalows, een hotel met wellnessvoorzieningen ontstaan. Grote vraag is, is dit haalbaar en is een combinatie tussen gasten met en zonder zorgbehoefte mogelijk?
Studenten hebben zich vooraf al over de stukken gebogen. Bij aankomst zijn alle stakeholders aanwezig, projectontwikkelaar, huidige eigenaar, zorgverzekeraar, beheerder van het bungalowpark etc. Zij lichten hun kant van de plannen toe en daarna gaat men gezamenlijk het terrein op. Dan gaan de studenten in groepen aan de slag onder leiding van een docent. Zo nu en dan schuiven de stakeholders aan voor vragen en nadere toelichting. Op het einde van de dag presenteren de groepen hun ‘frisse kijk’ op de plannen. In dit geval haalbaar voor beide doelgroepen. De weg naar Breda is lang, maar er wordt nog druk gediscussieerd. Dit laat je niet zo maar los.

Bas Rosier, student MRO, zegt hierover: “Echt super, zo’n Lab-dag, op deze manier kun je alle kennis en vaardigheden, die je alle jaren hebt opgebouwd in één dag toepassen en ook aan mensen van het werkveld laten zien”

Wilt u als ondernemer deelnemen aan een LABdag neem dan contact op met Goof Lukken: lukken.g@nhtv.nl of Erik van Nuland via nuland.e@nhtv.nl