Beleving / imagineering

Beleving en imagineering

Binnen dit thema worden posts geplaatst die gaan over de aspecten beleving en imagineering. Beleving is natuurlijk een breed begrip. Denk hierbij aan aspecten als: het concept van een bedrijf, de sfeer, aankleding, thematisering, hoe wordt je ontvangen? Of hoe uniek is de belevenis?

Imagineering is de theorie met betrekking tot het ontwikkelen van belevingen. Als je deze theorie toepast op een bedrijf kun je denken aan de verschillende belevingsaspecten en -werelden. Ook kun je denken aan de theorie van Pine & Gilmore over de belevingseconomie en authenticiteit.

Tenslotte wordt de term imagineering ook door het Disneyconcern gebruikt. Zij geven deze term een geheel eigen invulling. In het leerarrangement De beleving 2 (LA26) komt dit thema uitgebreid aan de orde.

Naar de posts over Beleving / imagineering